Cum să suspenzi activitatea firmei tale

Coronavirusul ne-a afectat pe mulți dintre noi. Dacă compania ta nu mai are activitate deloc și totuși ai rămas cu o grămadă de declarații pe care trebuie să le depui, însă nu vrei să îți închizi firma, o soluție mult mai bună pentru tine ar fi să încerci o suspendare activitate firma.

Va trebui să mergi la Oficiul Registrului Comerțului și să depui o serie de documente necesare. Ține minte însă – întreruperea temporară a activității unei societăți nu poate depăși 3 ani de la data înregistrării mențiunii în registrul comerțului – așa spun prevederile din art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 237 din Legea 31/1990 spune că la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazul în care nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii în registrul comerțului.

Vei avea nevoie de următoarele acte firma:

 1. Cererea de înregistrare (original)
 2. Declarația-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfășoară la sediul social, la sediile secundare ori în afara acestora/desfășoară activitățile declarate o perioadă de maxim 3 ani
 3. Hotârârea adunării generale a asociaților/acționarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activității sau reluarea activității societăților
 4. Certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității/suspendarea activității
 5. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original)

Pe perioada de activitate poți opta să alegi regimul derogatoriu, aprobat prin Ordinul nr. 889 din 2 martie 2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

În caz de inactivitate temporară, organul fiscal poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale. Asupra termenelor și condițiilor decide organul fiscal.

Depunerea declarațiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Însă poate te întrebi ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a putea beneficia de regimul derogatoriu. Acestea sunt:

 1. Să nu desfășori niciun fel de activitate
 2. Să nu obții venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente similare venituri
 3. Să figurezi în evidența fiscală cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinită
 4. Să nu ai in curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor
 5. Să nu faci obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală în curs de derulare
 6. Să nu fi înscris în lista contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi, cu excepția situației prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
 7. Inactivitatea temporară trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul contribuabililor persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul contribuabililor/plătitorilor, persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.

Dacă vrei să afli mai multe, intră pe https://fabrica-de-firme.ro/, unde poți afla cum poți simplifica tot acest process!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *