Beneficiile studierii englezei

Importanța cunoașterii limbii engleze se manifestă prin faptul că aceasta reprezintă o limbă de circulație internațională, fiind vorbită de aproximativ o treime din populația de pe mapamond și reprezentând limba maternă a peste 400 milioane de oameni din diferite țări ale lumii, cum ar fi Statele Unite, Canada, Republica Irlanda, Noua Zeelandă și altele.

Care sunt avantajele frecventării cursurilor de limba engleză?engleza in chisinau

La fel, comunicăm că cunoașterea limbii engleze, reprezintă un avantaj în raport cu alte persoane sub aspectul obținerii unui job bine plătit. Totodată, sub aspect social, comunicăm că limba engleză reprezintă o punte dintre culturile naționale ale diferitor popoare or deseori, prin intermediul acesteia persoanele de diferite naționalități comunică între ele.

De asemenea, oportunitatea studierii limbii engleze, indiferent de vârstă, constă în mare parte în deschiderea unor noi orizonturi pe care această minunată limbă le poate genera. Așadar, probabil toți își dau bine seama că nu poate fi comparată o variantă autentică a unui film, a unei piese sau a unei cărți scrise în limba engleză cu o variantă tradusă, care nu poate reda întocmai emoțiile și gândurile pe care le-a avut autorul atunci când a creat opera în cauză.

Mai mult decât atât, dat fiind faptul că în zilele noastre politica globalizării ia amploare, este imperioasă cunoașterea unei limbi multinaționale cum este limba engleză, în vederea apariției unor noi posibilități, sub aspect profesional, cultural sau, de ce nu și personal.

Totodată, studierea/cunoașterea limbii engleze este absolut necesară în cazul în care persoana își dorește să-și facă studiile într-o altă țară decât cea de baștină. Mai mult, limba engleză, în calitatea sa de limbă oficială a mai multor state reprezintă o poartă spre noi oportunități ce au impact pozitiv asupra dezvoltării profesionale și/sau personale.

În lumina celor expuse, limba engleză s-a distins ca fiind una dintre cele mai importante și vorbite limbi străine în întreaga lume, motiv din care frecventarea cursurilor de limbă engleză va aduce în mod sigur beneficii personale majore în acest sens.

Lasă un răspuns