Esti angajator? Iata ce trebuie sa stii despre fisa medicala pentru angajare


Esti angajator si urmeaza sa iti extinzi echipa? In acest caz, trebuie sa stii faptul ca, inainte de a incepe activitatea, orice salariat nou trebuie sa fie supus unui control medical obligatoriu si sa aiba o fisa medicala pentru angajare. Lipsa examenului medical anuleaza contractul individual de munca incheiat.

Ce este, mai exact, aceasta fisa medicala pentru angajare?

Fisa medicala pentru angajare este un document in care medicul specializat in medicina muncii mentioneaza, dupa caz, daca viitorul angajat este apt sau nu pentru munca, in urma unui consult medical amanuntit.

Acest tip de evaluare a sanatatii se efectueaza inainte de angajarea lucratorilor in orice loc de munca sau inainte de repartizarea lor la sarcini specifice care ar putea implica un pericol pentru sanatatea lor sau a altora.

De asemenea, costurile aferente obtinerii fisei medicale pentru angajare sunt suportate de catre viitorul angajator,

Iata ce prevede legea cu privire la angajare:

Potrivit art. 27, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat, o persoana poate fi angajata in munca numai in baza unei fise medicale pentru angajare, in care se stipuleaza faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.

In acest sens, angajatorul are obligatia sa asigure accesul candidatilor/salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii, astfel cum prevede art. 186 din Codul muncii.

Medicul de medicina muncii, conform art. 189, alin. (1), lit. c) din Codul muncii, coroborat cu art. 8, lit. a) din Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii, asigura controlul medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.

Este absolut necesara fisa medicala pentru angajare?

Raspunsul este da! Contractul individual de munca incheiat in lipsa unei fise medicale pentru angajare, respectiv fara avizul medicului de medicina muncii, atrage dupa sine nulitatea contractului de munca.

Nulitatea prevazuta de Codul muncii nu este remediabila. Nulitatea nu mai poate fi acoperita prin prezentarea certificatului medical ulterior incheierii contractului de munca, avand in vedere ca aceste prevederi au fost abrogate prin Legea nr. 40/2011.

Conform prevederilor Directivei 89/391/CEE din 1989 art. 5 alin. (1), coroborat cu art. 6 alin. (1) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si art. 175 alin. (1) din Codul muncii, angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor, in toate aspectele legate de munca.

Totodata, angajatorul este obligat, potrivit prevederilor art. 7 din HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii salariatilor.

Ce acte trebuie sa furnizeze angajatorul viitorului angajat, pentru ca acesta sa poata obtine fisa medicala pentru angajare?

Daca doresti sa angajezi noi oameni in echipa ta, trebuie sa stii ca angajatorul este cel care solicita fisa medicala pentru angajare si care
suporta costurile obtinerii acesteia. Iata ce acte trebuie sa completezi:

– fisa de solicitare a examenului medical la angajare;
– fisa de identificare a factorilor de risc profesional.

Care sunt persoanele care au nevoie de fisa medicala pentru angajare?

a) persoanele care urmeaza sa fie angajate in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b) angajatii care isi schimba locul de munca sau care sunt detasati;
c) persoanele care isi schimba meseria sau profesia.

Asadar, orice persoana care isi schimba locul de munca, indiferent daca este la stat sau la privat, trebuie sa detima, potrivit art. 27 din Codul Muncii, o fisa medicala pentru angajare valabila, care sa mentioneze faptul ca este apt pentru respectiva munca.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *