Importanta protectiei muncii la locul de munca si cum se face o evaluare a riscurilor corecta?

In cadrul firmelor si a oricaror societati comerciale, este absolut necesar sa se asigure cele mai bune conditii pentru a preveni accidentele de munca si bolile profesionale, iar acest lucru se realizeaza datorita unor reglementari legale in ceea ce priveste protectia muncii .

Toate aceste masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale  care tin de protectia muncii sunt asigurate prin respectarea tuturor normelor generale si specifice de protectia munctii, Respectarea atat de angajator, cat si de angajati, a acestor masuri, are ca scop diminuarea sau eliminarea tuturor factorilor de risc existenti .

Atat la angajare, cat si la schimbarea locului de munca, dar si periodic, angajatorul trebuie sa asigure instructaje de protectia muncii. Aceste instructaje de protectia muncii cuprind trei faze: instructaj general, instructaj la locul de munca si  instructaj periodic.  Scopul acestor instructaje este acela de a informa asupra tuturor activitatilor, riscurilor si a masurilor de prevenire, dar si asupra principalelor masuri de protectia muncii. Toate aceste instructaje vor fi consemnate in fisa individuala de instructaj si vor fi semnate atat de cel care a fost instruit, cat si de acela care a efectuat si verificat instructajul.

Astfel, angajatorii sunt obligati sa elaboreze si sa prezinte angajatilor propria politica de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, iar angajatii isi vor desfasura activitatile astfel incat sa nu se expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala, dar nici sa nu ii expuna pe ceilalti angajati.

In acele cazuri cand aceste dispozitii legate de protectia muncii nu sunt respectata, angajatorul sau angajatii ajung sa raspunda disciplinar, administrativ, material, civil sau penal, in functie de fiecare situatie in parte, conform legilor in vigoare.

Exista anumite situatii cand, la locul de munca, apar anumite pericole care sunt mai greu de identificat si controlat. De aceea, in unele cazuri, este necesara o evaluare riscuri SSM, in urma careia este determinat modul in care are loc o abatere a sistemului de munca de la starea ideala , aceasta stare ideala insemnand ca nu exista posibilitati de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Evaluarea riscurilor este acel proces prin care se evalueaza riscurile pentru securitatea si sanatatea angajatilor, care sunt generate de toate pericolele existente la un anumit loc de munca. In urma acestor evaluari, sunt stabilite toate acele cauze care pot provoca vatamari si raniri, care sunt  posibilitatile de eliminare a pericolelor si care sunt masurile de prevenire sau de protectie care deja sunt sau trebuie implementate  pe viitor.

In privinta evaluarii riscurilor, aceasta poate fi efectuata fie de angajator, fie de angajati desemnati de angajatori, fie de anumiti evaluatori externi, in cazul in care nu exista personal competent la locul de munca.

Atunci cand trebuie efectuata o evaluare a riscurilor, aceasta nu trebuie efectuata doar de catre angajator sau un reprezentant al acestuia, ci trebuie sa fie implicati in acest proces atat angajatii, cat si reprezentantii acestora. In urma acestor evaluari, angajatii trebuie sa fie informati asupra tuturor rezultatelor evaluarii si a masurilor de prevenire ce urmeaza sa fie adoptate.

 

Lasă un răspuns