Advertoriale

Tot ce trebuie să știi despre proiectare drumuri și poduri

Proiectul tehnic pentru drumuri și poduri este o piesă principală care stă la baza autorizației de construcție și a executării lucrărilor de construcție. Mai exact, acesta este un ansamblu de piese scrise și desenate care sunt realizate de specialiști și contrasemnate de verificatori de proiecte. În proiectul tehnic se descrie în mod detaliat lucrările care urmează să fie realizate.

În proiectul tehnic se vor regăsi indicatorii menționați în Certificatul de Urbanism, tema proiectului dar și studiile de fezabilitate. Un astfel de document este crucial iar proiectele de drumuri și poduri nu se pot realiza fără acesta.

Cine se ocupă de realizarea proiectului tehnic?

Ei bine, de proiectul tehnic se poate ocupa o companie specializată în acest domeniu și care să nu te implice prea mult în realizarea acestuia.

Proiectul tehnic trebuie să cuprindă mai multe informații despre descrierea generală a lucrărilor, caietul de sarcini dar și listele privind cantitățile de lucrări.

Acesta trebuie să cuprindă informații cu privire la:

· Amplasament;

· Geologie;

· Climă;

· Topografie;

· Categoria de importanță a construcției în cauză;

· Trasarea lucrărilor.

În caietul de sarcini se vor regăsi detalii ale planșelor de proiectare dar și informații cu privire la calitatea materialelor care urmează să fie utilizate. Tot în caietul de sarcini vor mai fi specificate modul în care au fost realizate verificările și probele, ordinea de execuție dar și aspectul final al proiectului.

Ce cuprinde un proiect tehnic?

Un proiect tehnic va cuprinde două părți importante, și anume: partea scrisă și partea desenată.

Partea scrisă are componente precum: foaia de capăt, colectivul de elaborare, borderoul, memoriul tehnic, breviarul de calcul și caietele de sarcini.

Foaia de calcul trebuie să cuprindă denumirea proiectului, beneficiarul și numărul proiectului. În borderou se prezintă toate componentele care aparțin fiecărei părți. Memoriul tehnic este o parte importantă a proiectului în care este prezentă cartea tehnică dar și categoria de importanță a lucrării. În breviarul de calcul se va prezenta calculul structurii rutiere în funcție de traficul existent sau rezistența la îngheț-dezgheț.

Este necesar ca partea scrisă să includă și un deviz general care să cuprindă toate costurile care sunt necesare pentru realizarea lucrării.

Partea desenată va include planșele proiectului. Prima planșă trebuie să fie un plan de situație iar următoarele planșe se vor referi la proiectul în sine.

Aceste planșe sunt:

· Situația existentă;

· Soluția proiectată;

· Detalii de execuție;

· Profilul transversal tip;

· Profilele longitudinal;

· Profilele transversale;

· Semnalizarea rutieră.

Eco Geodrum te ajută în realizarea proiectului de care ai nevoie

Apelează cu încredere la Eco Geodrum și vei avea parte de un proiect tehnic de drumuri și poduri care să fie realizat cu multă responsabilitate. Calitatea și atenția la detalii primează de fiecare dată în aceste documente.

Până la urmă, ai nevoie de un document realizat cât mai minuțios pe care să îl poți folosi cu încredere. Vei avea parte de o întreagă echipa care se va ocupa de documentul de care ai nevoie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *